گیر کردن سر پلنگ تشنه در ظرف فلزی

یک پلنگ هندی برای ساعاتی ناچار شد ظرفی فلزی را روی سرش تحمل کند تا نیروهای امداد به کمکش بروند. به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین ، گرمای شدید هوا سبب شده بود تا پلنگ برای خوردن آب احتیاط را کنار بگذارد و سر حیوان پس از نوشیدن آب در ظرف فلزی گیر کرد.