موتور سوارانی که معنی ترس را نمی دانند

موتورسواری از ورزش‌های هیجان انگیز و پرخطری است که هر اهل ریسکی دوست دارد آن را امتحان کند. در این ویدئو دو نفر از این افراد نترس را می‌بینید.