آخرین تمرین هادی نوروزی با پرسپولیس

کاپیتان سابق تیم پرسپولیس چهارشنبه ۸ مهرماه آخرین تمرینش را با سرخپوشان انجام داد اما اولین بامداد بعد بر اثر ایست قلبی به دیار باقی شتافت.