مراسم تشییع جانباختگان حادثه منا در دانشگاه تهران

مراسم تشییع پیکرهای پاک جانباختگان حادثه منا در دانشگاه تهران برگزار شد.