این سکانس سریال چرا تغییر کرد؟

چهار هنرپیشه که در حال اجرای سکانسی از یک سریال در روسیه بودند، فکر نمی کردند که با احساس مسئولیت یک نگهبان مسلح مواجه شوند.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، در این سکانس دو مامور امنیتی در حال نزدیک شدن به یک گروگان گیر و گروگان هستند که با واکنش سریع نگهبان مواجه می شوند؛ ادامه داستان را در فیلم ملاحظه نمایید.