شعر خواندن جناب خان با لهجه کرمانی

جناب خان شب گذشته در حضور داریوش فرهنگ میهمان برنامه خندوانه شعری را با لهجه کرمانی خواند.