پروفسور سمیعی در پاسخ به مجری BBC

توضیح پروفسور مجید سمیعی به سوال مجری BBC درباره ملیت ایرانی خود !