منطقه حفاظت شده هفتاد قله

منطقه حفاظت شده هفتاد قله در 25 كیلومتری شمال شرقی اراك و بین شهرستانهای اراك , محلات و خمین در N3355 تا N3418 عرض شمالی و E4957 تا E5032 طول شرقی واقع شده است. مساحت آن 97407 هكتار می باشد. پوشش گیاهی: كاسنی, نعناع, شب بو, تنگرس,‌ نسترن ,‌ لرك, فرفیون و اسپند . پستانداران: كل و بز ,‌قوچ و میش ,‌ پلنگ , كفتار, شغال,‌ گرگ , گوركن, خرگوش , ‌تشی و‌ روباه . پرندگان : كبك ,‌ تیهو,‌ بلدرچین ,‌باقرقره , كبوتر چاهی , كبوتر كوهی ,‌ عقاب طلایی ,‌ سارگپه , هما, كركس ,‌دال ,‌شاهین , بحری , لیل ‌,‌ بوتیمار و حواصیل . خزندگان : چند نوع افعی, مارآبی و لاك پشت . كاركردهای اكولوژیكی و ارزشهای بی نظیر اكوسیستم هفتاد قله منطقه حفاظت شده هفتاد قله كه نام خود را از كوه هفتاد قله واقع در این منطقه برگرفته است مجموعه ای از كاركردهای اكولوژیكی و ارزشهای بی نظیر اكوسیستم كوهستانی و دشتی را نمایان می سازد كه در مجموعه شبكه مناطق تحت حفاظت كشور قرار دارد. به گزارش خبرنگار فارس از اراك، منطقه حفاظت شده هفتاد قله در استان مركزی یكی از برگزیدگان شبكه مناطق حفاظت شده كشور است كه در این گزارش سعی خواهیم كرد ارزشها و عناصر زیستی، توانمندیها، محدودیتها و سایر ویژگیهای آن را ارائه دهیم. قابلیت ها وظرفیتهای بالقوه طبیعی و فرهنگی منطقه حفاظت شده هفتاد قله از دیر…