منطقه گیفان

منطقه گیفان دهستان گیفان با مساحت836 کیلومتر مربع و 23 روستا جمعیتی بیش از 13 هزار نفر را در خود جای داده است. مرکز این دهستان، روستای گیفان است که در 86 کیلومتری شمال بجنورد واقع شده است. بیشتر روستاهای این دهستان در حاشیه خط مرزی ایران و ترکمنستان قرار دارد. 13 روستا از 23 روستای این دهستان از لحاظ فرهنگی هم سنخ و حتی منشاء جمعیتی آن ها همان روستای گیفان است که به زبان تاتی صحبت می کنند گیفان در جنوب کوی میسی نو وشمال کوی محمد رحیم داخل دره ای کوچک قرار دارد هر چند آنجا شهر نشد اما از قدمت منحصر به فردی برخوردار است. آب آشامیدنیش از چشمه هاست . عمده محصولات ان بادام .گردو. آلوچه. روغن حیوانی .وپنیر وپیله .جو و گندم است. مردمان کشاورز دامدار و زبانشان تاتی است هنوز هم جلگه تابعه گیفان را تاتستان می خوانند . از قول بزرگان (رز و گیو) دو برادر بودند. رز بنیان گذار راز و گیو بنیان گذار گیفان است چون گیو جوان مرگ شد جمله (گیوفان ) یعنی گیو نابود شده بر سر زبانها باقی ماند . هر چند مردم راز زبان خود را جدا از زبان دیگر تاتها خصوصا گیفانی ها می دانند اما چنانکه مشاهده شد ه شد غیر از جملاتی چند فرقی با هم ندارند . تات همان تات است و کرد هم کرد است . چنانکه اظهار شد قدیمها یک بار در اثر خشک شدن چشمه گیفان بکلی خراب شد مردمانش هر…