منطقه حفاظت شده مظفری

منطقه مظفری با مساحت ۹۲ هزار و ۸۰۸ هکتار بین E5726 طول غربی تا E5757 طول شرقی و بین N3402 عرض جنوبی تا N3420 عرض شمالی واقع شده است و بر اساس آگهی رسمی مصوبه شماره 280 شورایعالی حفاظت محیط زیست مورخ 12/11/86 به عنوان منطقه حفاظت شده معرفی گردید. منطقه حفاظت شده مظفری در استان خراسان جنوبی و در مرز شمالی پناهگاه حیات وحش رباط شور واقع شده است . از نظر توپوگرافی بیش از نیمی از منطقه را عرصه های کویری ، بیابانی و تپه ماهور و بقیه اراضی را تیپ کوهستانی تشکیل می دهد . وجود ارتفاعات صخره ای و دشت های باز در اطراف این منطقه شرایط مناسبی را برای حضور حیات وحش فراهم کرده است . علاوه بر این نیز به دلیل وجود میدان دید مناسب شرایط مطلوبی برای حفاظت کامل مناطق فراهم شده است. از نظر توپوگرافی منطقه دارای ارتفاعات صخره ای و دشت های باز در پیرامون آن که شرایط مناسبی را برای حضور حیات وحش در منطقه فراهم نموده است علاوه بر این نیز بدلیل وجود میدان دید مناسب شرایط مطلوبی جهت حفاظت كامل مناطق فراهم آمده است. پوشش گیاهی : بنه ، کسور ، اسکنبیل ، گز ، تاغ ، قیچ ، بادام کوهی ، زرشک وحشی ، درمنه ، آنغوزه ، زیره سیاه ، گیاهان علفی ، گل بوماداران ، آویشن ، لاله قرمز ، خارشتر ، افدرا و برخی از گیاهان خانواده کاسنی پوشش گیاهی این منطقه را شامل می شود.…