رودخانه سیمره

رود سِیمَره یکی از رودهای باختر ایران است. این رود از سرشاخه‌های مهم رود کرخه است که از بلندی‌های برف‌گیر شمال غربی ایران سرچشمه گرفته و پس از گذر از شهرستان‌های دره شهر و شیروان چرداول در محل پل گاومیشان به رودخانه کشکان پیوسته و رود کرخه را بوجود می‌آورد. رود سیمره از به هم ریختن دو رود گاماسیاب که از کوه گرین مابین الشتر در استان لرستان و نهاوند در استان همدان سرچشمه می‌گیرد و رود قره سو که از کوه الوند سرچشمه می‌گیرد. این رودخانه بزرگ که از حاشیه شرقى استان ایلام عبور مى‌کند جزء حوزه کرخه محسوب مى‌شود. شاخه‌هاى اصلى این رودخانه عبارتند از : رودخانه‌هاى گاماسیاب، قره‌سو و شعبه‌ دیگرى که از ارتفاعات کامیاران و ماهى‌دشت سرچشمه گرفته و در ۸۰ کیلومترى شرق کرمانشاه به شاخه‌هاى اصلى متصل مى‌‌گردد. این رودخانه‌ از محل اتصال قره‌سو و گاماسیاب به نام سیمره خوانده مى‌شود و تا انتهاى حوزه کرخه ۶۵۰ کیلومتر طول دارد. شعبه‌ اصلى دیگر این رودخانه به نام چناره از ارتفاعات کرند و چرداول و آسمان‌آباد سرچشمه مى‌گیرد و در شمال شیروان به سیمره ملحق مى‌شود. رودخانه کشکان از ارتفاعات خرم‌آباد و الشتر سرچشمه مى‌گیرد و در چم مهر به سیمره متصل مى‌‌گردد و پس از آن کرخه نامیده مى‌شود. رودهاى کوچک دیگرى…