یخچال طبیعی درفک

درفک كوهی با ارتفاع 2706 متر از سطح دریا واقع در رشته كوههای البرز مركزی در شمال شرقی شهرستان رودبار میباشد. نقطه آغازین بلندیهای شرق دره سپید رود میباشد. رشته كوههای طالش تا مرز این دره پیش آمده واز آن پس قله درفك با كوهپایه های جنگلی انبوه‌‌( غرب وشمال) و دیواره ایی صخره ای و سترگ تمام دشت گیلان را در بر گرفته است . شاید در نظر عده ایی ارتفاع نه چندان زیاد این قله تناسب تعاریف مارا با عظمت توصیف شده آن زیر سوال ببرد.! اما باید بدانیم با توجه به ارتفاع دشت گیلان ( نزدیك به صفر ) قله ای منفرد با ارتفاع بیش از 2700 متر تا چه اندازه میتواند خوش منظره بوده و صعود ی دلنشین را نیز در پی داشته باشد. در دامنه های شمالی آن شهرهای رشت ولاهیجان وسیاهكل از جهت غرب به جاده قزوین- رشت وهمچنین دره سفید رود و از طرف جنوب نیز به منطقه دیلمان منتهی میشود. نام درفك برگرفته از دو نظریه می باشد: الف ) دال فك آشیانه عقاب ب) بر گرفته از قوم دربیكDerbik می باشد كه گویا تیره ای از سكاییان بوده ودرحوالی دریای خزر مسكن داشته اند. با توجه به شواهد موجود در سنگ های این ارتفاعات به نظر می رسد كه در گذشته های دور درفك كوهی آتشفشانی بوده است. جبهه های متفاوت درفك هر یك ویژگی های خاص خود را دارند كه از جهات جغرافیایی وپوشش گیاهی از مناطق نیمه خشك ومراتع…