سکانسی از فیلم خوش رکاب

«آتقی»(محمد کاسبی) و «عزت»(مجید صالحی)بر روی یک کامیون باری به نام خوش رکاب کار میکنند تا اینکه طی دستوری برای خدمت به مناطق جنگی مجبور به اعزام به جبهه میشوند که آتقی از اینکه خوش رکاب را برای جنگ ببرد طفره میرود و دست به کارهایی میزند//دانلود جالب طنز خنده سرگرمی تفریحی ترس باحال دیدنی تماشایی تعصب عشق