روباتی که مانند انسان می دود

ر این فیلم علمی بیننده شاهد صحنه هایی از یک روبات بیولوژیک خواهد بود که با الهام گرفتن از بدن انسان ساخته شده و به کمک یک موتور مرکزی با سرعت ۷۵ کیلومتر بر ساعت حرکت می کند.// دانلود ویدیو کلیپ فناوری تکنولوژی آدم آهنی جدید سرعت شتاب سریع جالب جذاب علم دانش