سگ هم طناب بازی بلد است

551
14 مهر 1394

اگر هنگام طناب بازی یار کم داشتید می توانید از روش این بچه ها استفاده کنید.


برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x