تمرین پرسپولیس بدون کاپیتان هادی نوروزی

پرسپولیسی ها دیروز بدون هادی نوروزی تمرین کردند. این تمرین در بغض و اندوه برگزار شد. // مرگ فوت سکته هشدار خطر تیم فوتبال پیروزی حاشیه سوگ ماتم عزا فقدان از دست دادن بازیکن مشهور محبوب