فوت ناگهانی ورزشکاران حرفه ای

فوت ناگهانی یک ورزشکار حرفه ای آن هم به علت ایست قلبی همه رو شوکه کرد و بار دیگر این خطر را در دنیای ورزش حرفه ای یادآوری کرد.//// دانلود ویدیو کلیپ حوادث حادثه مرگ فوت وفات ورزشکار مشهور معروف پرسپولیس پیروزی هادی نوروزی ایست قلبی سکته توصیه پزشک دکتر