کلیپ آشنایی با کارافرینان : سهیلا جعفری

در خدمت خانم سهیلا جعفری هستم مسئول آزمایشگاه گیاه پزشکی در فامنین صحبتی با ایشان داشتیم ایشان می گویند محل زندگی من همدان است و هرروز حدود 75 کیلومتر از همدان تا فامنین در رفت و آمد هستم کار من بازدید از مزارع ،باغات و گلخانه ها و مشاوره فنی به کشاورزان است تجویز سموم –تشخیص بیماری و آفات –توصیه های فنی که در مورد سموم داده شده و قراردادهایی که با سازمان جهاد کشاورزی و کارشناسانی که به صورت عملی آموزش می بینند و تولید محصول از دیگر کارهای این گیاه پزشکی می باشد بررسی میکروسکوپی و تشخیص دقیق تر از محصولاتی که کشاورزان به کلینیک می آورند ایشان می گوید که در فصلهای غیر زراعی برای کشاورزان کلاسهای آموزشی می گذاریم حتی برای زنان روستا هم برنامه هایی داریم او می گوید که بعد از ازدواج و بچه دارشدن از مقطع دبیرستان شروع به ادامه تحصیل کردم و تا دانشگاه را تمام کردم مشغول کار شدم با تلاشی که داشتم چندین سال پشت سر هم موفقیتهایی را کسب کردم به عنوان کلینیک نمونه کشور زن نمونه استان ، زن نمونه برتر استان ،زن نمونه برتر کشور – کارآفرین برتر در بخش کشاورزی در سطح استان و همچنین زن سرپرست خانوار نمونه کشوری انتخاب شدم و این بخاط تلاشی که این چند سال بخاطر فرزندانم انجام دادم