کلیپ آشنایی با کارافرینان : فرزانه ارشادی - کارآفرین

فرزانه ارشادی بانوی کار افرین فارسانی می باشد که با تلاش و کوشش فراوان علاوه بر کارافرینی وکشت زعفران در استان چهارمحال و بختیاری مثمر خدمات زیادی شده است وی با تشکیل یک تعاونی علاوه کشاورزی و دامپروری به باغداری نیز می پردازد وی مربی کارهای هنری در ابتدا بوده ولی پس از ان به کار کشت گیاهان دارویی می پردازد