کلیپ آشنایی با کارافرینان : ملیکا عیوضی

خانم ملیکا عیوضی ساکن یکی از روستاهای اطراف اردبیل بنام روستای گرمه چشمه می باشد .سن خانم عیوضی 47 سال می باشد . این زن تلاشگر کار بلوک سازی خانه را انجام می دهد .این کار برای یک زن کاریست بسیار دشوار اما ایشان این کار را با تمام وجود انجام می دهد وافتخار میکند که این کار را توانسته انجام دهد. او با انجام دادن این کار مخارج زندگی خانواده خود را تامین نموده و نیز مانند یک همسر و مادر به وظایف خانوادگی خود عمل می کند .