کلیپ آشنایی با کارافرینان : ندا برخی - کارآفرین

خانم برخی یکی از زنان کارآفرین شهرستان جهرم استان فارس می باشد که مدت 9 سال است در جهرم به کمک همسرشان کارگاه شیرینی سنتی دایر کرده اند. هدف از این کار اشتغال زایی، جذب نیرو و همچنین بالا بردن کیفیت شیرینی های سنتی بوده است. در حال حاضر تعداد 15 نفر در این کارگاه مشغول به کار هستند. شیرینی سنتی جهرم به خاطر اینکه دارای ظرافت زیادی می باشد با دستگاه قابل تولید نیست و حتما باید با دست انجام شود. یکی از ویژگی های این شیرینی سنتی، ماندگاری بالای آن به مدت یکسال است.