کلیپ آشنایی با کارافرینان : صادقی - صادر کننده صنایع دستی

روستای کاش و پیش از توابع شهرستان میناب به صنایع دستی و هنر زنانش مشهور است. آقای صادقی مددجوی کمیته امداد بود که با دریافت وام خود اشتغالی توانست یک کارگاه تولید صنایع دستی را در این منطقه راه اندازی کند. امروز این کارگاه تبدیل به نمایشگاه عرضه صنایع دستی شده و فروش خوبی هم دارد. صنایعی همچون حصیر بافی- سفالگری- خوس دوزی- گلدوزی و ... در این کارگاه تولید می شوند. لازم به ذکر است که مددجوی دیروز ، امروز یک صادر کننده محصولات دستی به کشورهای خاور میانه می باشد.