کلیپ آشنایی با کارافرینان : محمود دهقان

کارآفرینی به فرآیند خلق ارزش جدید (مادی یا معنوی) از طریق یک تلاش متعهدانه با در نظر گرفتن ریسک‌های ناشی از آن اطلاق می‌شود.كارآفرینی مفهومی است كه تاكنون از دیدگاههای مختلف مورد بررسی قرار گرفته است؛ و همه بر این باورند كه كارآفرینی موتور محركه توسعه اقتصادی كشورهای توسعه یافته و در حال توسعه است. سه دلیل مهم كشورها برای توجه به مقوله كارآفرینی , تولید ثروت , توسعه تكنولوژی و اشتغال مولد است. کارآفرین برتر آقای محمود دهقان به همراه همسر و دختر پر تلاش خود اقدام به تاسیس تعاونی در زمینه خیاطی و دوخت لباس های مجلسی و و لباس کار نموده اند؛که هم از این طریق توانسته اند برای خود و افراد خانواده فرصت شغلی را بوجود آورده و هم برای افراد جویای کار زمینه ای را برای اشتغال و امرار معاش فراهم آورند.ایشان از سال 1384 به دلیل داشتن آشنایی در زمینه تولیدی پوشاک تصمیم به عملی کردن ایده خود در زمینه تعاونی پوشاک می نمایند که هم اکنون جزو تولیدی و توزیعی های برتر پوشاک در استان می باشند.