کلیپ آشنایی با کارافرینان : حسین قره داغی

حسین قره داغی دوچرخه سوار میانه ای، در اقدامی خلاقانه دوچرخه و یدکی با استفاده از بطری های خالی آب معدنی ساخت که قابل حرکت بر روی آب می باشد. قره داغی با شعر حفظ محیط زیست، برای این ایده از بطرهای های آب معدنی یک و نیم لیتری استفاده کرده و برای تهیه آنها از همشهریان خود نیز کمک گرفته است تا به جای بیرون انداختن بطری های خالی، یک کار ماندنی برای حفظ و پاکیزه گی محیط زیست انجام دهند. به گفته وی تعداد بطری ها استفاده شده 320 عدد بال عقب و جلو دوچرخه و 456 عدد زیر یدک محل استراحت می باشد که در نوع خود در جهان بی همتاست. حسین قره داغی با این دوچرخه که ساخت آن 3 ماه طول کشید، طول سدآیدوغموش در میانه را رکاب زد. میانه یکی از شهرستانهای آذربایجان شرقی می باشد.