کلیپ آشنایی با کارافرینان : مصطفی‌قلی خان بیات

مصطفی‌قلی بیات معروف به صمصام‌الملک (۱۲۶۷ اراک- ۱۳۱۶ آلمان) سیاستمدار و از بنیانگذاران کشاورزی نوین ایران و موسس دانشکده کشاورزی کرج بود. او نخستین دبیرستان پسرانه اراک را تاسیس کرد که صمصامیه نام گرفت. وی در اواخر عمر به عنوان وزیر کشاورزی ایران مشغول به فعالیت شد. باغ نمونه کشاورزی کرج از دیگر اقدامات اوست. در سال ۱۳۲۵ به پاس خدماتش مجسمه نیم‌تنه او در باغ کشاورزی کرج نصب شد. مصطفی‌قلی بیات، فرزند حاج عباسقلی‌خان سهم‌الملک اراکی، ملاک و نماینده مجلس و برادر کوچکتر مرتضی‌قلی بیات معروف به سهام‌السلطانو خواهرزاده دکتر محمد مصدق است. او در سال ۱۲۶۷ در سلطان‌آباد اراک به دنیا آمد. تحصیلات ابتدایی را نزد معلمین خصوصی فراگرفت. سپس به مدت دو سال به روسیه رفت تا فنون نظامی را فرا گیرد، پس از آن که نتوانست نظام خشن و بدون انعطاف ارتش روسیه را تحمل کند به ایران بازگشتو به کار کشاورزی مشغول شد. بیات از بنیانگذاران کشاورزی نوین ایران و موسس دانشکده کشاورزی کرج بود. باغ نمونه کشاورزی کرج از اقدامات اوست. او برای پیشگیری امراض دامی به تاسیس مؤسسه تحقیقات واکسن و سرم‌سازی رازی و تربیت گروهی از دامپزشکان همت گماشت. او همچنین با فعال کردن مدرسه فلاحت مقدمات تاسیس دانشکده کشاورزی را فراهم آورد. در دوران…