سکانس های طنز خانم شیرزاد

از سریال ساختمان پزشکان خانم شیرزاد از بیاد موندی ترین شخصیت های داستان بود ! کلیپ طنز میکس شده از خانوم شیرزاد رو ببینید