لباس محلی مهدیشهری

لباس محلی مهدیشهر ساخته مکنه یکی ازپوششهای محلی زنان، در منطقه مهدیشهر(سنگسر) است که قدمت آن به دوره اشکانیان باز می‌گردد . این پارچه عمدتا به عنوان روسری توسط زنان سنگسری مورد استفاده قرار می‌گرفت . جنس نخ بکار رفته در پوشش ساخته مکنه ابریشم است . متاسفانه این پوشش ابریشمی زیبا و پر نقش و نگار زنان سنگسری، همچون بسیاری از لباس‌های محلی اقوام ایرانی، در حال فراموش شدن است اما خوشبختانه همچنان در بین عشایر ایل سنگسری مورد استفاده ‌است .