طراحی و دوخت لباسهای عشایر

لباس های زنان عشایر اعم از ترک و لر چنان تابلویی زیباست که می توان هنر و ظرایف هنر را در آن به نظاره نشست. این لباس های زیبا و شکیل حاصل سالها تجربه، اصالت و تلاش است که از سالیان دور دست به دست، نسل به نسل گشته تا به زمان ما رسیده است. در این برنامه مهمان رنگ های شاد و پر طراوت و زیبایی های اصیل و ماندگار لباس عشایر باشید.