آموزش بستن شال !!

بستن شال و روسری کار بسیار راحتی است که با تمرین کردن می توان از مدل های مختلف استفاده کرد. یک نمونه از آن به این صورت است که ابتدا شال را روی سر قرار می دهیم،سپس گوشه های شال را از زیر به عقب برده و به وسیله گیره به هم متصل کرده، بعد دو طرف آن را به جلو هدایت می کنیم و طرف دیگر شال را زیر لایه اولی قرار می دهیم به صورتی که کاملا دور گردن پوشیده شود. سپس با استفاده از گیره آن را به هم متصل می کنیم و به اندازه دلخواه کوتاهی و بلندی آن را تنظیم می کنیم.