پای افزار زنانه در زنجان

شاردن می نویسد : «آنان پاهای خود را با پارچه ای كه شكل نیم چكمه كه تا چهار انگشت بالای قوزك پاهایشان می رسد از پارچه ی قشنگ و گرانقیمت درست شده و یا نوعی كار دستی است. در سفرنامه ی كاتف آمده است :« زنان جوراب های ساقه بلند ماهوتی رنگ و كفش به پا دارند ولی برخی از زنان جوراب های مخملی ساقه بلند می پوشند». پوشاك سلطنتی زنان نیز دستخوش تغییراتی مشابه با پوشاك مردان شد . ردای كوتاه تری همراه با چكمه های كوتاه زربفت یا مخمل حاشیه دوزی شده پوشیده می شد كه تا 8- 10 سانتی متر بالای قوزك پا قرار می گرفت. كفش زنان با كفش مردان تفاوتی نداشت؛ كفش با پاشنه یا ساغرهای نوك برگشته بدون پاشنه مورد استفاده قرار می گرفت که به آن چاروق می گفتند و در زمستان نیم چكمه های چرمی پاشنه دار می پوشیدند.