تن پوش های زنانه در زنجان

تن پوش زنان در منطقه زنجان نیز متاُثر از فرهنگ مذهبی و اسلامی آنان بوده و منطبق بردستورات شریعت اسلام طراحی و استفاده می شود. پیراهن اولین تن پوش زنان استان، بنام كوینك koynak یا پیراهن می باشد نام این تن پوش در روستای كرد زبان جرندق كراس keras گفته می شود .انتخاب پارچه های مصرفی به توان اقتصادی خانواده ها بستگی دارد . رنگهای بكار رفته با توجه به سنین مختلف اندكی تفاوت می نماید . بطور یكه جوانان از رنگهای روشن صورتی ، آبی ، با گلهای درشت و افراد میانسال و كهن سال از رنگهای تیره به اصطلاح سنگین ، نظیر سرمه ای ، آبی تیره ، سبز ، طوسی استفاده می نمایند . مقدار پارچه مصرفی برای هر پیراهن 5/2 متر می باشد . شكل لباسها ، ساده و عمدتا به صورت پیراهن كوتاه و بلند دیده می شود. نوع اخیر در اصطلاح محلی سرتاسری یا اوزون كوینك گفته می شود .در طرفین پیراهن دو چاك تعبیه شده تا ارتفاع 35 سانتی متر و در پیراهن كوتاه 25 سانتی متر است . كه در اصطلاح محلی ، پیراهن جك دار می نامند . در قسمت جلوی پیراهن بر روی سینه تكه ای از جنس پیراهن بنام یخالیق yayalis ( یقه ای ) دوخته می شود و در قسمت پشت گردن نیز تكه ای به عرض 4 سانت به این قسمت متصل می شود و به آن قسمت « بویون دوروخ » گفته می شود و آن شامل یقه است . اندازه متوسط این برش لباس چهل در چهل سانتی متر…