شيعيان خمینی را بکشيد به بهشت برويد

وهابی گری و نگاه تکفيری اين روزها بلای جان مسلمانان جهان شده است. صداهای ضد انسانی مفتيان و به اصطلاح علمای اين تيره‌های خطرناک خونريز ازهر تريبونی بيرون می‌آيد، نفرت جنگ و خشونت می‌پراکند. در جديدترين فتوای يک مفتی تکفيری اين بار در مصر بر واجب القتل بودن شيعيان تاکيد شده است.

فیلموهابیمفتی وهابیال سعود

برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x