ولایت امیرالمؤمنین علی (ع) بر مردم بعد از پیامبر (ص)

هشدار پیامبر (ص) در روز غدیر خم: بدانید که این (فرمان به ولایت علی (ع) ) سخن خدا بود و من از سوی او سخن گفتم. هشدار که هرگز به جز این برادرم کسی نباید امیرالمؤمنین خوانده شود. هشدار که پس از من امارت مؤمنان برای کسی جز او روا نباشد.


برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x