کاخ دروازه(انگلیسی)

کاخ دروازه کشورها، کاخ دروازه ملل کاخ انتظار کاخ دالان انتظار و یا کاخ خشایارشا،از کاخ های تخت جمشید بوده که در کنار پلکان ورودی و در کل در شمال غربی این ارگ پادشاهی جای گرفته است. اطلاعات راجع به نام این کاخ از روی سنگ نبشته‌های بالای این کاخ گرفته شده‌است. کاخ دروازه کشورها شامل سه درگاه غربی، شرقی و جنوبی است. در درگاه غربی و شرقی به ترتیب تندیس گاوان غول آسا و موجودات افسانه ای با سر انسان جای گرفته است. در این کاخ، تالار یا اتاق بزرگی بوده است که در میانه آن چهار ستون قرار دارد. از این چهار ستون، سه ستون آن هنوز پا برجاست. بر روی دیواره و حتی تنه تندیس‌های کاخ دروازه کشورها، گروهی از بازدیدکنندگان نامدار و گمنام اسم و رسم خود و تاریخ دیدارشان از تخت جمشید را کنده‌اند. این کاخ یا دروازه را کاخ دروازه همه کشورها، کاخ دروازه همه ملل، و یا به فارسی باستان «دوَِرثیم ویسَه دَهیوم» می‌نامند. همچنین بر روی این کاخ عبارت‌های کاخ انتظار، کاخ دالان انتظار و یا کاخ خشایارشا نیز اسم نهاده‌اند . این ساختمان متعلق به خشایارشا می‌باشد. به عبارتی ممکن است داریوش بزرگ آن را پی ریزی و خشایارشا تکمیلش کرده باشد، از این رو این کاخ را کاخ دروازه کشورها نیز می‌گویند، زیرا نمایندگان همه اقوام وابسته کشور ایران زمین،…