شاهچراغ (انگلیسی)

احمد بن موسی کاظم (شاهچراغ، سیدالسادات الاعاظم) پسر ارشد امام موسی کاظم (علیه لسلام)است. احمد بن موسی و محمد بن موسی از یک مادر که ام احمد خوانده می‌شد متولد گردیدند علامه مجلسی در کتاب ((مراة العقول)) در شرح حدیث پانزدهم می‌گوید: ام احمد مادر بعضی اولاد آن حضرت می‌بود و او داناترین، پرهیزگارترین و گرامی ترین زنهایش در نزد آن حضرت بود که اسرار خود را به وی می‌سپرد و اماناتش را نزد او ودیعه می‌نهاد. در کتاب اصول کافی در باب ((امام در چه زمانی میداند امام است)) آمده‌است که حضرت امام موسی امانت سربه مهری به ام احمد سپردند و فرمودند بعد از شهادت من هر کس از اولاد من در طلب این امانت آمد خلیفه و جانشین من است. با او بیعت نما که جز خدا کسی خبر از این امانت ندارد. بعد از کشته‌شدن امام موسی، امام رضا به نزد ام احمد آمدند و امانت پدر را طلبیدند. ام احمد بگریه افتاد و دانست که امام موسی کشته شد. پس آن بانوی محترم امانت را بر حسب وصیت همسرش به امام رضا تقدیم نمود و با ایشان بعنوان امام هشتم شیعیان بیعت کرد. هنگامی که خبر کشته شدن موسی کاظم در مدینه منتشر شد، مردم بر در خانه ((ام احمد)) جمع شدند. آن گاه همراه با احمد بن موسی به مسجد آمدند و به سبب شخصیت والای احمد بن موسی گمان کردند که پس از کشته‌شدن موسی کاظم وی جانشین…