سند بی کفایتی آل سعود در اداره حج

آنچه در این کلیپ به آن اشاره خواهد شد بخشی از ناتوانی ها و جنایت های عربستان سعودی بر ضد حجاجی است که در سال های گذشته به امید شرکت در مراسم معنوی حج تمتع عازم سرزمین امن الهی شدند، اما در نتیجه همین بی کفایتی جان خود را از دست دادند.