حجکم مقبول؛ سعیکم مشکور

تسلیت به تمام خانواده هایی که پارچه نوشته های خیرمقدمشان سیاه پوش شد.


برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x