مقبره قطب الدین حیدر

مقبره قطب الدین حیدر مشتمل بر ایوانی مرتفع, ورودی و محوطه زیر گنبد است این مزار كه در اصل از بناهای دوره تیموری است با گنبد دو جداره استقرار بر طاق نماهای شانزده گانه ایجاد شده است. در دوره صفویه در زمان شاه عباسی در سال 1023 هجری به همت خواجه سلطان محمود تربتی حاكم تربت با مصالح سنگ و گچ و بسیار مستحكم مرمت و بازسازی شده است. پوشش زیرین سقف در فضای داخلی مزین به تقوشی هندسی بسیار ممتاز دارد به خط كوفی لا اله الا الله و محمد رسول الله و اسامی تعدادی از عرفا حكاكی گردیده است. ضریح چوبی شیخ د رمیان محوطه زیر گنبد قرار گرفته و دارای تاریخ 987 هجری قمری است. در امتداد فضای ورودی نیز محرابی از گچ بریهای زیبا تعبیه شده است. این آرامگاه در مرکز شهر و در ضلع جنوبی باغملی و در مجاورت مسجد جامع قدیم و کاروانسرای طبسی قرار دارد . شالوده آرامگاه در دوره تیموری ایجاد شده در سال 1023 هجری تعمیراتی در معماری آن صورت گرفته است . وجود دو بنای دیگر در دوره های متفاوت بر ارزش این مجموعه افزوده است .