شلیک پلیس آمریکا اینبار بر روی جوان سیاه پوست ویلچری

از دیگر جنایت های پلیس وحشی آمریکا


برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x