نماهنگ لعنت به تو آل سعود از میثم مطیعی

لعنت بر آل سعود و تمامی حکام ظالم و ستمگر و فاسد