آل سعود لیاقت اداره حرمین شریفین را ندارد!

اشتباه، یکبار است، دوبار است، سه بار است، آنچه هرسال اتفاق بیفتد، دیگر اشتباه نیست، نام دیگری دارد...


برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x