حکام سعودی مسئولیت بپذیرند و عذر خواهی کنند

امام خامنه ای: دنیای اسلام سؤالات زیادی در این خصوص دارد و حكام عربستان به جای فرافكنی، باید با عذرخواهی از امت اسلامی و خانواده های داغدار، مسئولیت خود را در این حادثه ی سنگین بپذیرند و به لوازم آن عمل كنند.