اینم سوار شدن مردم چین در مترو !!!!!!!!!!!!

یعنی اینا چجورین آخه ......؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

طنزمترومردمچینسوار شدن مردم در مترو در چین

برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x