مسدود کردن مسیر حجاج برای عبور کاروان پسر ملعون پادشاه

مسدود کردن مسیر حجاج بخاطر عبور کاروان محمد بن سلمان وزیر جنگ ملعون عربستان و عامل کشتار زنان و کودکان مظلوم یمن و همراهان او، باعث بروز فاجعه ی کشته شدن بیش از 2000 نفر از حجاج بیت الله الحرام شد! رسانه ها فیلم لحظه عبور کاروان محمد بن سلمان پسر پادشاه عربستان را منتشر کردند که در آن نشان داده می شود با عبور این کاروان مسیر حجاج بسته شده است.
ادامه در قسمت نظرات