رکود زنی گینس ، شاهکاره

مردی که بلوک های بتونی رو با مشت خرد میکنه و اسمشو توی گینس ثبت میکنه
شاهکاره این کلیپ

ورزشیگینسرکود زنیشاهکار

برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x