معنی کردن اشعار سعدی توسط کودک نابغه ایرانی

دیدن این فیلم برای همه افراد توصیه نمیشود . مورد داشتین از بس خندیدن تا الان آمار تلفاتو به 159.5 رسوندن !!!! خخخخخخخخخخخخخخخ