گزارشی از شاهدان عینی فاجعه منا

روایت شاهدان عینی فاجعه منا و کشته شدن بیش از 2000 تن از حجاج بیت الله الحرام از علت و چگونگی حادثه