فاجعه در سرزمین منا

روز پنجشنبه در جریان برگزاری مراسم حج در سرزمین منا حضور گسترده حجاج در این منطقه حادثه آفرین شد و صدها نفر کشته و زخمی شدند.

سیاسیسرزمین منافاجعه در حج و منافاجعه در مکه و مناحادثه در منافاجعه در منا

برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x