توضیحی در مورد چگونگی رخداد فاجعه منا

چگونگی وقوع حادثه در منا

سیاسیمناحادثه منافاجعه در حج و منافاجعه در مکهمکه و حج

برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x