آستانه مبارکه تکیه پهنه کلای ساری از نمای دیگر

مدیریت محترم این آستان مبارک جناب حاج آقای موسوی می گوید:
این محل در تاریخ مازندران به نام (پناه کلا) مشهور است. شاید بکی از وجوه تسمیه این مکان این باشد که (پناه کلا) یعنی عده ای از سادات و ذراری پیامبر اکرم -صلی الله علیه و آله -در زمان خلفای جور به این مکان مقدّس پناه آورده اند و فرزندان آنها اکثر ساکنین روستا را تشکیل می دادند . بنابر شجره نامه ای که در اختیار داریم 90 درصد ساکنان این محل از فرزندان موسی بن جعفر -علیه السلام -هستند. ایشان در جای دیگر چنین می گوید : عده ای از سادات عظام که برای زیارت حضرت رضا -علیه السلام-عازم طوس بوودند در شهر دامغان مورد تعرّض مأمورین مأمون -لعنة الله علیه -قرار گرفته ،ناچار به این مکان پناه آوردند که به همین سبب این جا به پهنه کلا مشهور شد.